Brottmål

Misstänkt eller anklagad för brott?
Är du anklagad eller misstänkt för brott behöver du en advokat – offentlig försvarare, försvarsadvokat eller brottmålsadvokat är samma sak och vi är experter på detta.
Tänk på att du alltid har rätt till en försvarare vid förhör. Ring oss eller be polisen ringa 08-444 50 30 och vi finns där nära till hands.
Vi åtar oss både offentliga försvar och privata försvar.

Vi anlitar egna utredare eller utreder själva – vi gör alltid en egen utredning vid sidan av den som polis och åklagare utför så snart det finns tveksamheter.

Utsatt för brott?
Är du utsatt för ett brott – brottsoffer – kan du ha rätt till en egen advokat eller jurist, dvs ett målsägandebiträde.
Vänd dig till oss på Holmbergs. Vi har den utbildning, erfarenhet och kunskap som krävs. Vi åtar oss alltid uppdrag som särskild företrädare och målsägandebiträde.