Företag

Behöver du advokat för Ditt företag har du kommit rätt.

Vi hjälper Dig och Ditt företag oavsett bolagsform.
Vi arbetar gärna proaktivt med våra klienter. Det betyder att Du är välkommen med Dina avtalsmallar för genomlysning och uppdatering.
Ska din verksamhet utöka är vi glada att få hjälpa till med förvärvs- och överlåtelseavtal.
Har du ekonomiska problem i företaget hjälper vi till med förhandlingar och ackordsuppgörelser.
Vi är kort och gott experter inom affärsjuridik, bolagsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt och köprätt.

En av våra specialiteter är kompanjonsavtal och aktieägaravtal. Dessa avtal är inte bara viktiga när du är nystartad och vill reglera samarbetet med din kompanjon. Avtalen är minst lika viktiga när du varit igång ett tag. Tänk på att alla avtal är färskvara och behöver ses över. Inte minst gäller detta när dina privata levnadsförhållanden förändras som vid skilsmässa eller giftermål.

Är Du tveksam över om dina leverantörsavtal är juridiskt hållbara – boka en tid och vi gör en genomlysning och kommer med ett åtgärdsförslag.

Undrar Du över om Dina avtal med underentreprenörer är juridiskt i din favör om en tvist skulle uppstå – låt oss göra en översyn.

Har Du en tvist med Skatteverket – vi hjälper Dig ta vara Din rätt.

Har Du funderingar kring utformningen av Dina avtal med anställda, uppsägningar och varsel – Boka tid för expertrådgivning.