Medarbetare

Gunilla Dersand Holmberg

Advokat
Telefon: 070-5352941
E-mail: gunilla@holmbergsadvokatbyra.se

Grundare är Gunilla Dersand Holmberg. Hon har över 20 års erfarenhet inom områden som straffrätt, processrätt, skatterätt och bolagsrätt.

Gunilla tog sin jur. kand. redan 1986 vid Stockholms universitet. Efter fullgjord tingsmeritering vid Linköpings tingsrätt har hon en bred erfarenhet av svenskt rättsväsende.

Bland annat som:

  • Föredragande vid Allmänna reklamationsnämnden.
  • Allmän åklagare, narkotikaåklagare och vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
  • Tjänstgöring hos Riksåklagaren samt som domare (adjungerad ledamot) i Svea hovrätt.
  • Chef vid Skatteverkets rättsavdelning. Ansvarig för ämnesområdena insolvensrätt, internationell beskattning, ideella föreningar, stiftelser och skattebetalningslagen.
  • Lärare i straffrätt på juristlinjen vid Stockholms universitet.
  • Biträdande jurist vid Advokatfirman Kerstin Koorti AB.

Gunilla har drivit flera uppmärksammade mål och anlitas för alla typer av försvararuppdrag.
Med sin gedigna bakgrund inom skatterätt och bokföring anlitas hon ofta som försvarare i ekobrottmål.

Gunilla åtar sig uppdrag som offentlig försvarare

Gunilla har gedigen erfarenhet av tvistelösning och avtal.

Hon biträder gärna både företag och privatpersoner.

Språk: engelska

Läs mer
Victoria Fridén

Advokat
Telefon: +46708994414

Victoria Fridén har efter avlagd jur.kand. examen arbetat som biträdande jurist på annan advokatbyrå innan hon kom till Holmbergs. Hon har även erfarenhet från Swedbank juristbyrå där hon uteslutande arbetat med ekonomisk familjerätt.

Victoria åtar sig gärna uppdrag inom ekonomisk familjerätt. Vidare åtar sig Victoria gärna uppdrag som ombud i vårdnadstvister, uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag, uppdrag som särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde samt biträde i LVU-, LPT- och LVM-mål.

Victoria föreläser gärna om utvalda delar inom den ekonomiska familjerätten hos företag och föreningar.

Språk: engelska

Läs mer
Erik Ackebo

Biträdande Jurist
Telefon: 070-5354480
E-mail: erik.ackebo@holmbergsadvokatbyra.se

Erik är anställd som senior biträdande jurist och förstärker Holmbergs med sina gedigna kunskaper inom affärsjuridiken. Eriks specialområde är arbetsrätten.

Erik åtar sig företagsjuridiska uppdrag. Han biträder gärna vid bodelningar och åtar sig även uppdrag som boutredningsman.

Språk: engelska

Läs mer
Anna Meiton

Biträdande jurist
Telefon: 073-7803442
E-mail:
anna.meiton@holmbergsadvokatbyra.se

Anna Meiton har efter sin jur.kand. examen vid Lunds universtitet inledningsvis arbetat på Swedbank juristbyrå, där hon fördjupade sig inom ekonomisk familjerätt. Hon har därefter arbetat som biträdande jurist på Advokatfirman Berlin innan hon kom till Holmbergs, Anna har arbetat bade som särskild företrädare och målsägandebiträde och har har haft utbildning och handledning I att uppträda som ombud I dessa mål.

Anna åtar sig gärna uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde samt bitrade I mål enligt LVU-, LPT- och LVM.

Anna åtar sig gärna även uppdrag som ombud inom civilrätt särskilt inom familjerätt och arvsrätt .

Språk: engelska samt franska

Läs mer
Jimmy Schiöld

Advokat
Telefon: 070-4246261
E-mail: jimmy.schiold@holmbergsadvokatbyra.se

Jimmy Schiöld tog sin juris kandidatexamen i början av år 2011 vid Stockholms universitet. Han hade dessförinnan genomfört sin uppsatspraktik vid Attunda tingsrätt, och arbetade även som protokollförare/beredningsjurist vid tingsrätten från november 2010 fram till april 2011.

Därefter har Jimmy arbetat som biträdande jurist vid Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, och han erhöll sin advokattitel i maj 2014. Vid Ekenberg & Andersson har Jimmy arbetat med tvistelösning, allmän affärsjuridik (t.ex. bolags- och avtalsrätt), processrätt och straffrätt.

På Holmbergs arbetar Jimmy i huvudsak med alla typer av försvararuppdrag, både som offentlig och privat försvarare
Jimmy åtar sig även uppdrag som likvidator, allmänna affärsjuridiska uppdrag och kommersiella tvister.

Språk: svenska och engelska

Läs mer