Privatpersoner

Juridik inom livets alla skeenden
Samtliga som arbetar på Holmbergs har olika egna specialiteter. Detta gör att vi är breda och kan biträda dig inom många olika områden och i livets alla skeenden.

Är du osäker på om du behöver hjälp med något avtal eller exempelvis testamente boka tid för en gratis ”besiktning”. Vi går då igenom hur vi ska kunna hjälpa dig att få bästa möjliga juridiska situation i ditt nuvarande liv.

  • Vi gör boutredningar och åtar oss även uppdrag som boutredningsman
  • Vi gör bodelningar och åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare
  • Vi upprättar bouppteckningar och gör arvskiften
  • Vi upprättar testamenten, samboavtal och äktenskapsförord
  • Vi biträder dig gärna som ombud i tvister

till exempel avtalstvister, tvister som rör fastighet, inom familjerätten som vårdnads, boende och umgängestvist.

Ärenden om tvångsvård
LVU-MÅL
Att få sitt barn omhändertaget enligt LVU är mycket ingripande. Vill du ha kvalificerad hjälp vänd dig med förtroende till oss.
I dessa mål åtar vi oss enbart uppdrag för privatpersoner och inte uppdrag för kommunernas socialnämnder.

LPT-  OCH LVM-MÅL
Vi åtar oss uppdrag som ditt offentliga biträde i dessa mål.